SVF – CURE – kamienių ląstelių panaudojimas veido – kaklo jauninimui